‘From 15 to 6 employees thanks to SortiPack®’ – ‘Onder Glas’ magazine article

Kees-Vahl-interview-Onder-Glas

Dutch greenhouse trade magazine ‘Onder Glas‘ has published an article about the SortiPack® at Crux Agribotics customer Kees Vahl:

 

Robotsorteerder voor komkommer geeft forse besparing

Kees Vahl: ‘Van 15 naar 6 medewerkers dankzij robot sorteerlijn’

In de Koekoekspolder bij IJsselmuiden staat de eerste robot sorteer- en inpaklijn in de komkommerteelt ter wereld. Gebroeders Vahl nam vorig jaar deze innovatieve robotlijn in gebruik om de snelheid en kwaliteit van het sorteerproces te verbeteren en de inzet van personeel te optimaliseren.

Het is een dynamisch schouwspel om de sorteer- en inpaklijn in de verwerkingsruimte bij Vahl in volle actie bezig te zien. Het begint met het invoeren van de komkommers, wat nog handmatig gebeurt. De vruchten glijden over transportbanden richting de weeglijn. Na het bepalen van het gewicht maakt de machine met vision technologie van bovenaf 3-dimensionale foto’s van elke vrucht.
Op dat moment zijn de vorm, dikte, lengte en gewicht vastgelegd. Die informatie wordt door de software doorgestuurd naar een van de zeven robots die in rij boven de transportband hangen. De grijparmen van deze robots pakken met hun zuignappen de ene na de andere komkommer razendsnel van de band en stapelen ze in de kisten naast de transportband. Via het dashboard van de machine kan de operator het gewenste fust en de sortering instellen.

Razendsnel

De vruchten die niet in de vooraf ingestelde sortering passen worden apart gehouden aan de andere zijde van de band. Deze komen terecht op rotatietafels waar ze handmatig ingepakt worden.
“Het lukt ons hiermee om makkelijk te wisselen in fust. Dat is gunstig omdat we zoveel verschillende klanten beleveren. Op een ochtend gebruiken we vaak wel zes, zeven soorten verpakking”, vertelt Kees Vahl. Het is efficiënt om drie sorteringen tegelijk te verwerken, weet hij. “Als je er maar één tegelijk instelt, dan staan de robots te vaak stil.”
De snelheid waarmee de robotarmen bewegen is verbluffend. Het oppakken en inpakken van één vrucht duurt maximaal een seconde. De sorteerlijn kan twintigduizend komkommers per uur en 140.000 stuks per dag verwerken als hij op volle toeren draait.

Flexibel

Kees Vahl teelt samen met zijn broer Dries en oom André vruchtgroenten op drie locaties in de Koekoekspolder. Ze produceren op 10 ha komkommers, waarvan de helft aan de hogedraad, de helft traditioneel en 2 ha betreft belichte teelt. Hiermee komen ze tot een oogstperiode van bijna elf maanden. Daarnaast teelt het bedrijf biologische paprika’s en tomaten op een locatie van 2,5 ha.
De SortiPack sorteerlijn is vorig jaar neergezet, dat was vooral een leerjaar. Inmiddels zijn de meeste kinderziektes verholpen. De teler en leverancier Crux Agribotics verwachten dat hij in de loop van dit seizoen optimaal functioneert.
“Wij zagen in 2019 hun robotlijn voor minikomkommers op de Fruit Logistica. Vooral de flexibiliteit in het wisselen van de verschillende verpakkingen voor verschillende klanten sprak ons aan. Ook het kunnen automatiseren van het wisselen van stapelpatronen was iets dat we zochten. Om een doos optimaal te vullen kan het nodig zijn om vruchten afgewisseld recht of overdwars neer te leggen”, vertelt Vahl. De snel gestegen arbeidskosten waren voor de komkommertelers een extra motivatie om in de robotlijn te investeren.

AI gestuurde software

Elke robotlijn die het Eindhovense bedrijf verkoopt is op maat gebouwd en afgesteld voor de betreffende afnemer. De SortiPack is eerder al door diverse vleestomatentelers in gebruik genomen. In alle gevallen bouwt de leverancier een modulair systeem, waarbij het aantal robots in de lijn kan variëren. Bij Vahl is gekozen voor zeven omdat dit aansluit bij de sorteerbehoefte van hun 10 ha komkommerteelt. Dit past ook bij de verwerkingstijd die één oogstdag kost en het aantal mensen dat ingezet kan worden.
“Naast vision technologie speelt artificial intelligence een cruciale rol in onze robotlijnen”, licht salesmanager Michel van Reenen van Crux Agribotics toe. “De software koppelt de informatie van het wegen met de geometrische informatie van de 3D-beelden. Op basis daarvan bepaalt de computer welke robot de betreffende vrucht gaat verpakken en op welke manier. In de software zit AI, die maakt het geven van deze opdrachten mogelijk.”
Dankzij de vision technologie kan de sorteerlijn de maten en het gewicht van de individuele vruchten veel nauwkeuriger bepalen dan traditionele systemen, volgens Van Reenen. De data die de software registreert zijn realtime en offline beschikbaar voor proces- en opbrengstoptimalisatie. Het systeem is door de open structuur makkelijk te integreren met omliggende systemen.

Van 15 naar 6 medewerkers

De keuze voor robotisering in de glastuinbouw heeft voor een groot deel te maken met arbeidsbesparing. Zoals Vahl aangaf: arbeid wordt steeds duurder, maar ook het beperken van eentonig werk is voor hem een motivatie.
“Dit is de toekomst. Liever zet ik mijn mensen op andere plekken in, dan voor het verpakken. Als de lijn optimaal draait hebben we nog maar zes mensen nodig. Twee voor de invoer, twee voor het handmatige inpakken, iemand die kisten en dozen klaarzet en een procesoperator. Voorheen waren er vijftien mensen aan het sorteren en inpakken.”
Behalve de arbeidsbesparing stipt hij nog een voordeel aan: rust in de bedrijfsvoering. “Het is een stuk rustiger nu. Voorheen moest een deel van de oogstploeg na twee uur komkommers snijden bijspringen in de schuur. Dat was demotiverend voor de resterende oogsters. Nu draaien we met aparte teams per taak, zodat alle processen constanter verlopen.”
Daarnaast kun je met robotisering menselijke fouten voorkomen. Want als je veel mensen in de schuur hebt werken, is er ook veel eindcontrole nodig, stelt Vahl. “Met automatisering kun je dat zoveel mogelijk uitsluiten. Deze machine heeft wat dat betreft nog meer mogelijkheden dan we nu benutten. Vision technologie kun je veel fijnmaziger inzetten, zoals voor het scannen van vruchten op interne gebreken. Dat zijn toekomstige stappen die het nog beter maken.”

Oplossingen vinden

De ontwikkeling van de robotlijn voor komkommers kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen leverancier en teler. Hij zag dat het basisontwerp in de praktijk steeds om aanpassing en bijsturing vroeg. “Vorig jaar liep hier dagelijks een technicus van de leverancier rond en gezamenlijk werden de problemen opgelost. Zo liep aanvankelijk het invoeren niet goed, ook aan de softwarekant moest gesleuteld worden om de data optimaal te koppelen. Verder is geleerd om de komkommers bij het inpakken niet te beschadigen.”
Momenteel worden de laatste strubbelingen aangepakt, zoals het voorkomen dat vruchten klem lopen in de weeglijn. “Dit hoort erbij. Je hebt problemen nodig om oplossingen te vinden, zodat je tot een betere machine komt”, vindt Vahl.

Kees Vahl: “Dit is de toekomst. Liever zet ik mijn mensen op andere plekken in, dan voor het verpakken.”

 

Kees-Vahl-interview-Onder-Glas

Text: Koen van Wijk, Images: Koos Groenewold en Vidiphoto. Read the original article at Onder Glas magazine.

Crux Agribotics BV


Flight Forum 3725
5657 DX Eindhoven
The Netherlands
+31 (0)4 07 47 00 85
info@cruxagribotics.com
Crux Agribotics Is a proud member of
© 2024 Crux Agribotics